ระบบคิดเงิน บัญชี การใช้งาน อินเตอร์เน็ต PostPaid ( include) ช่วยให้ท่าน สามารถบริการอินเตอร์เน็ตในห้องพัก แบบ ใช้ก่อน จ่ายทีหลัง ผู้ประกอบการสามาถ Print Reportการใช้งานอินเตอร์เน็ต และ ระบบจะคิดเงินค่า บริการให้ทันที ในแต่ละ วัน หรือ เดือน ที่ต้องการ rerpot สามารถปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น การคิดเงิน ได้เองทันที คลิ๊กที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

เมื่อท่านต้องการ ให้บริการอินเตอร์เน็ตในห้องพัก ประเภท ใช้ก่อน จ่าย ทีหลัง และต้องการ Print บัญชีการใช้งาน และคำนวณเงินค่าบริการ
ออกมา เพื่อนำไป เก็บเงินลูกค้า เหมือน บิลค่าโทรศัพท์ เพียงแค่ กำหนด ว่าท่านจะเก็บเป็น ราย ชั่วโมง หรือ คิดเป็น รายนาที
และกำหนด อัตราค่าบริการได้ในทันที และ หากท่านต้องการ กำหนด ขั้นต่ำในการใช้งาน ยังสามารถทำได้ อีกด้วย

......

......

ตัวอย่าง การ Print Report เพื่อนำไปเก็บเงินลูกค้า สามารถ คิดเป็นรายวัน หรือ รายเดือน หรือ คิดเป็นรายวัน ตามต้องการ
ตัวอย่างนี้ เป็นการ Print Report รายเดือน ของทุกๆ User

No. 1. UserName : arm Date : 01 January 2005 01:01:01 - 01 November 2005 23:59:59

Internet Post Pay Cost by Hour Low Cost 1 Hour Price 10 Bath
No. IP Address Date Start Date Stop Total Price
1 192.168.0.3 20-03-2005 / 17:50:00 20-03-2005 / 17:50:11 00:00:11 10.00
Total 10.00


No. 2. UserName : room001 Date : 01 January 2005 01:01:02 - 01 November 2005 23:59:59
Internet Post Pay Cost by Hour Low Cost 1 Hour Price 10 Bath
No. IP Address Date Start Date Stop Total Price
1 192.168.0.3 20-03-2005 / 13:25:49 20-03-2005 / 13:26:00 00:00:10 10.00
2 192.168.0.3 20-02-2005 / 13:25:18 20-02-2005 / 13:25:31 00:00:13 10.00
  192.168.0.3 20-01-2005 / 12:00:00 20-01-2005 / 13:15:00 01:15:00 15.00
Total 35.00


No. 3. UserName : room002 Date : 01 January 2005 01:01:03 - 01 November 2005 23:59:59
Internet Post Pay Cost by Hour Low Cost 1 Hour Price 10 Bath
No. IP Address Date Start Date Stop Total Price
1 192.168.0.3 20-03-2005 / 13:27:12 20-03-2005 / 13:27:24 00:00:12 10.00
Total 10.00


No. 4. UserName : room003 Date : 01 January 2005 01:01:04 - 01 November 2005 23:59:59
Internet Post Pay Cost by Hour Low Cost 1 Hour Price 10 Bath
No. IP Address Date Start Date Stop Total Price
1 192.168.0.3 20-03-2005 / 13:32:02 20-03-2005 / 13:32:59 00:00:57 10.00
2 192.168.0.3 20-02-2005 / 13:28:13 20-02-2005 / 13:30:11 00:00:01 10.00
3 192.168.0.3 20-01-2005 / 13:27:41 20-01-2005 / 13:27:53 00:00:12 10.00
Total 30.00


No. 5. UserName : room005 Date : 01 January 2005 01:01:05 - 01 November 2005 23:59:59
Internet Post Pay Cost by Hour Low Cost 1 Hour Price 10 Bath
No. IP Address Date Start Date Stop Total Price
1 192.168.0.3 20-03-2005 / 17:05:49 20-03-2005 / 17:28:35 00:22:46 10.00
2 192.168.0.248 20-03-2005 / 16:30:11 20-03-2005 / 16:30:50 00:00:39 10.00
3 192.168.0.3 20-03-2005 / 15:44:23 20-03-2005 / 16:34:37 00:50:14 10.00
Total 30.00


No. 6. UserName : test-postpaid Date : 01 January 2005 01:01:06 - 01 November 2005 23:59:59
Internet Post Pay Cost by Hour Low Cost 1 Hour Price 10 Bath
No. IP Address Date Start Date Stop Total Price
1 192.168.0.3 20-01-2005 / 12:00:00 20-01-2005 / 13:40:00 01:40:00 20.00
2 192.168.0.3 20-01-2005 / 12:42:47 20-01-2005 / 12:45:19 00:02:32 10.00
3 192.168.0.3 20-02-2005 / 12:39:51 20-02-2005 / 12:40:20 00:00:29 10.00
4 192.168.0.3 20-02-2005 / 12:00:00 20-02-2005 / 14:40:00 02:40:00 30.00
5 192.168.0.3 20-04-2005 / 12:32:18 20-04-2005 / 12:33:05 00:00:47 10.00
6 192.168.0.3 20-04-2005 / 12:26:28 20-04-2005 / 12:29:34 00:03:06 10.00
7 192.168.0.250 20-03-2005 / 12:00:00 20-03-2005 / 14:21:00 02:24:00 25.00
8 192.168.0.250 19-03-2005 / 19:17:57 19-03-2005 / 19:31:38 00:13:41 10.00
9 192.168.0.250 19-03-2005 / 18:49:53 19-03-2005 / 19:11:30 00:21:37 10.00
10 192.168.0.250 19-03-2005 / 17:53:55 19-03-2005 / 18:49:34 00:55:39 10.00
11 192.168.0.250 19-03-2005 / 16:41:17 19-03-2005 / 16:44:57 00:03:40 10.00
12 192.168.0.250 19-03-2005 / 15:53:24 19-03-2005 / 15:53:47 00:00:23 10.00
13 192.168.0.250 19-03-2005 / 15:42:21 19-03-2005 / 15:53:10 00:10:49 10.00
14 192.168.0.250 19-03-2005 / 15:37:29 19-03-2005 / 15:38:31 00:01:02 10.00
15 192.168.0.250 19-03-2005 / 15:33:13 19-03-2005 / 15:33:53 00:00:40 10.00
Total 195.00
 


 


.....