!!! ด่วน  ท่านที่ใช้ แผ่น ISO build date ก่อนวันที่ 11 Feb 2014
เมื่อติดตั้ง Server จากแผ่น iso เรียบร้อยแล้ว
ท่านจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน root ทันที
เพราะ รหัสผ่าน root ที่ตั้งไว้ในแผ่น iso  ขณะนี้ สืบทราบว่า มี hacker ต่างประเทศ
ทราบรหัสผ่าน แล้วนำไป เขียนโปรแกรม เจาะ สุ่ม จู่ โจม Server ผ่าน
SSH  Server. Port 22 ( การเปลี่ยนรหัสผ่าน root มีคู่มืออธิบาย เปิดดูคู่มือ 7#วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน root.doc)


Download คู่มือทั้งหมด ของ LISG V2.5 kkthai-lisg-10.04-build-11-02-2014.iso

- Fix bug web-login 503 service unreachable error , 503 Service Not Available

Download LISG V2.50 Presentation File / Datasheet