รูปภาพด้านล่าง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ของอาพาร์ทเม้นท์ ที่นำเครื่อง Server ลง software KKthai LISG V2.50 โดย ทำ 4 WAN ADSL Loadbalance
เพื่อเพิ่ม ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตของหลายๆ ISP เข้ารวมกัน
โดยเลือกใช้ Mainboard ที่สามารถ ใส่ Ethernet lan card ได้ทั้งหมด 5 ใบ ( 1 Lan onboard + 2 PCI lan card + 2 PCI Ex1 Gigabit Lan card )
ทำให้ผู้ดูแลระบบ สามารถมี Bandwidth สูงเพียงพอ ที่จะให้บริการ ลูกข่าย จำนวนมากได้